Handelsbetingelser

Produktinformation:

På WikaSkilte.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til WikaSkilte.dk via mail@WikaSkilte.dk

 

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende - og ofte fra dag til dag. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt WIKA SKILTE accepterer ordren. Alle anførte priser er vist inkl. moms.

Priserne angivet på Wika Skiltes webshop er webshop priser og er ikke nødvendigvis samme priser som hvis der handles dirkete hos Wika Skilte på Bisgårdsvej 4.

 

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på WikaSkilte.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at give tilbud. Købers bestilling af varer fra WikaSkilte.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til WikaSkilte.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem køber og WikaSkilte.dk er først indgået, når WikaSkilte.dk ved en ordrebekræftelse accepterer den af køber afgivne tilbud.

 

Betaling:

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra WikaSkilte.dk.

 

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

 

Reklamation:

Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter at køber har opdaget manglen ske til WikaSkilte.dk senest dagen efter varemodtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Reklamation skal ske indenfor max. 5 arbejdsdage efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

Er produktet specialfremstillet fraskriver kunden sig tilbageleveringsfristen.

 

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

WikaSkilte.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjememsider er uden for WikaSkilte.dk's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og WikaSkilte.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til FIRMAETS egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for WikaSkilte.dk's kontrol, f.eks. fragtleverancer, krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

wikaskilte.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder overfor køber.

 

Fortrydelsesret

Meddeler køber WikaSkilte.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler WikaSkilte.dk det modtagne beløb, såfremt produktet IKKE er fremstillet specielt til den enkelte kunde.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører, da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen, dog kan Wika Skilte IKKE tilbagebetale beløbet for produktet, såfremt der er tale om et produkt fremstillet specielt til den enkelte kunde.

 

Hjemmesiden www.WikaSkilte.dk drives af firmaet:

WIKA SKILTE  ApS - CVR.: 34591083

TELEFON 70 23 54 01
Bisgårdsvej 4, 9200 Aalborg

 

Forbehold for ændringer:

Wika Skilte forbeholder sig ret til at ændre og opdatere disse regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

 

Links:

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk

Ultimate Web